Tarif Mekanı – Yemek tarifleri ve hayata dair…

Deprem korkusuna iyi gelen dualar

16.02.2020
1.220
Deprem korkusuna iyi gelen dualar

Deprem korkusunu yatıştıran dualar

Günümüzde deprem korkusu çocuktan yaşlıya herkesi derinden etkileyen bir oluşum. Bu oluşumun önüne geçmek için elbetteki bazı tedbirler almalıyız. Örneğin depreme dayanıklı eve geçmek her gece uyumadan önce bazı duaları okumak, sığınma alanları belirlemek, bu alanlara su ve temel yiyecekler koymak, dolapları vs sabitlemek gibi bir çok tedbiri alabiliriz. Peygamber efendimiz (SAV)’ deher türlü musibete karşı ve doğal afete karşı ‘Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın’ buyurmuşlardır.

Tabiki kadere ve kazaya iman ederiz ancak tedbir almadan yaşamak intihar etmekle aynı şeydir. Deprem gibi doğal bir afetten korunmak için alimlerin zamanında okunmasını hayırlı gördüğü dualar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

 

 • ”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”

 

Anlamı : Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

Bir diğer dua ise; Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez. (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

 

 • “Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

 

Anlamı : O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Deprem sel yangın vb durumlarda okunması tavsiye edilen bir diğer dua ise;

 

 • “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

 

Anlamı : Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

Bir çok müsibet ve kötülüğe karşı okunan ve çok tesirli olan AYETEL KÜRSİ duası ise en mühim dualardan biridir. Ayetel kürsü okunuşu ise şu şekildedir;

 

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
  lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
  ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
  velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
  velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 

Kuran-ı Kerim’in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele larak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. Deprem korkusuna karşı Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zilzal süresinin Türkçe okunuşu ise şu şekildedir;

 

 • Euzü besmele çekilir.
  İza zülziletil erdu zilzaleha

  Ve ahracetilerdu eskaleha
  Ve kalel insanü ma leha
  Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  Bienne rabbeke evha leha
  Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
  Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
  Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

 

Anlamı : Allah’ım binâ yıkıntısından, uçuruma düşmekten sana sığınırım. Allah’ım boğulmaktan, yangından ve aşırı yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. (Üzüntü içinde ölmekten Sana sığınırım.)

Son olarak Selaten Tuncina duası okuyarak depremden Allah’a sığınmış olursunuz.

 

 • Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ inneke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike yâ Erhame’r-Rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.